Αυτόματος Αναλυτής Σπέρματος

 

Το εργαστήριο διαθέτει αυτόματο αναλυτή (Computer Assisted Sperm Analyzer) σπέρματος.

Το σύστημα διαθέτει υπερσύγχρονο λογισμικό που προδιορίζει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και καταγράφει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της κίνησής τους.
Ο αυτόματος αναλυτής σπέρματος προσδιορίζειː
– Την πυκνότητα του σπέρματος
– Ολικό αριθμό σπερματοζωαρίων
– Όγκο σπέρματος
– Μέση ταχύτητα σπέρματος
– Κινητικότητα σπέρματος
– Ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
– Μορφολογία σπερματοζωαρίων
– Γλοιότητα σπέρματος
– pH σπέρματος